ביקלס - שירותי בטיחות, עדים מומחים, חוות דעת משפטיות

ביקלס - שירותי בטיחות, עדים מומחים, חוות דעת משפטיות
חברת ביקלס - בטיחות א+א, מספקת שירותי ייעוץ בבטיחות למעלה מ 30 שנה. כולל תיאום ופיקוח, עבור עבודות בהן נדרשת הקפדה מרבית על ביצוע דרישות הבטיחות, הכל בהתאם לחוקים, התקנות המשלימות, התקנים, הצווים וההלכות של בתי המשפט, שנועדו לשמירת שלומם ובטיחותם של המשתמשים במבנים, ציוד, חומרים ומתקנים.