בואו ביחד - אתר משחקים מוסיקה וסרטונים לילדים

בואו ביחד - אתר משחקים מוסיקה וסרטונים לילדים
מגוון הפעלות, משחקים, מוסיקה וסרטונים לילדים ונוער מגילאי 5 ועד 15. האתר "בואו ביחד" פועל כדרך נוספת להכרות עם החטיבה בואו ביחד שהינה חלק מחברת מהות החיים ,חברה לתועלת הציבור בע"מ.