אובייקט מסוג תפריט

בכל אתר קיימים קישורים המשמשים את הגולש לניווט. אובייק מסוג תפריט עוזר לנו לבנות בקלות רשימת קישורים מהדפים הקיימים באתר. לכל תפריט ניתן להגדיר מה יוצג בו: - דפים ספציפים שאנו נבחר מהרשימה - דפים מהרמה הנוכחית בה נמצא הגולש - דפים המשוייכים לדף בו נמצא הגולש ניתן להגדיר את תצוגת התפריט כאופקי או אנכי ולקבוע האם יוצגו תתי הקטגוריות ובאיזו צורה.