אובייקט תוכן

מעבר לתוכן הקבוע המוצג בדף קטגוריה או דף רשומה, ניתן להוסיף תוכן במיקומים נוספים (למשל בבאר העליון או בבאר לצד התוכן) התוכן ניתן לעריכה בתיבת "תוכן מורחב" המאפשרת לעצב את התוכן ולהוסיף לו תמונות וקישורים.