הוספת דף לאתר

הוספת דף לאתר
1. בתפריט הניהול, לחץ על "דפים" -> "הוספת דף" 2. בטופס שנפתח יש לרשום שם, לבחור את השיוך ולבחור את סוג הדף. במידה ונרצה להוסיף דף שתחתיו תהיה רשימה, נבחר בסוג "דף תוכן + רשומות". במידה ובדף יהיה רק תוכן (מעוצב) נבחר בסוג "דף תוכן".

3. ניתן להוסיף לכל קטגוריה תמונת אייקון ותמונת קטגוריה, ובנוסף ניתן להוסיף לה תוכן מעוצב ותמונות ללא הגבלה בעזרת סרגל הכלים באיזור "התוכן המעוצב".