הוספת תמונות לרשומה

בדף טופס הוספת / עריכת רשומה, ניתן להוסיף לכל רשומה תמונה קטנה ותמונה גדולה ע"י לחיצה על האייקונים מצד שמאל. התמונה הקטנה תופיע ליד הכותרת בתצוגת רשימה התמונה הגדולה תופיע בדף הרשומה עצמו במידה ולרשומה יש רק תמונה קטנה או רק תמונה גדולה, התמונה תופיע גם בתצוגת רשימה וגם בדף הרשומה (ניתן לשנות הגדרה זו ולהסתיר את התמונה הקטנה בדף הרשומה במידה ואין תמונה גדולה). בנוסף לתמונות אלו, ניתן להוסיף תמונות (ללא הגבלה) מתוך מאגר הקבצים בשדה "תוכן מורחב" של הרשומה.