1. בתפריט הניהול, לחץ על "דפים" -> "הוספת דף" 2. בטופס שנפתח יש לרשום שם, לבחור את השיוך ולבחור את סוג הדף. במידה ונרצה להוסיף דף שתחתיו תהיה רשימה, נבחר בסוג "דף תוכן + רשומות". במידה ובדף יהיה רק תוכן (מעוצב) נבחר בסוג "דף תוכן".