ERP Enterprise Resource Planning
הינה תוכנה לעיבוד נתונים מינהלי, שמטפלת בכל צרכי עיבוד הנתונים בארגון.

CRM Customer Relationship Management
הינה תפיסה מערכתית לניהול הקשר בין הארגון ללקוחותיו על מנת לשמר את הלקוחות ולהעמיק את הפעילות איתם באופן המוביל לשיפור תוצאותיו העסקיות של הארגון. העקרונות המנחים את התפיסה הם מרכזיות הלקוח וההבדלים בין הלקוחות.